Eräluvat ovat erityisiä lupia, jotka myönnetään kalastukseen erämaa-alueilla tai suojelluissa luonnonalueissa. Nämä luvat mahdollistavat kalastuksen harjoittamisen rajoitetuilla tai syrjäisillä alueilla, joilla on erityisiä kalastusmääräyksiä ja suojelutoimenpiteitä.

Eräluvilla on useita ominaisuuksia:

  1. Erityisalueet: Eräluvat ovat yleensä voimassa tietyn erämaa-alueen tai suojellun luonnonalueen rajatuilla osilla. Nämä alueet voivat sisältää järviä, jokia, puroja tai muita vesistöjä, joissa kalastus on sallittua.
  2. Rajoitettu saatavuus: Eräluvat voivat olla saatavilla rajoitetulle määrälle kalastajia tietylle ajanjaksolle. Tämä rajoittaa kalastuspaineen määrää ja auttaa säilyttämään alueen kalakannat ja luonnon monimuotoisuuden.
  3. Erityiset kalastusmääräykset: Eräluvat sisältävät yleensä erityisiä kalastusmääräyksiä, kuten saaliskiintiöitä, kalastusvälineiden rajoituksia tai pyyntiaikojen rajoituksia. Nämä määräykset auttavat säilyttämään kalakannat ja ylläpitämään kestävää kalastusta.
  4. Kalastusopastus: Joissakin tapauksissa eräluvat voivat edellyttää kalastusoppaan käyttöä. Tämä auttaa varmistamaan, että kalastus tapahtuu ohjeiden mukaisesti ja säilyttää herkät ympäristöt ja kalakannat.

Eräluvat voivat vaihdella eri maissa ja alueilla. Jotkut maat, kuten Suomi, Ruotsi ja Kanada, ovat tunnettuja erämaa.