Kalastusalueen tarkoitus on usein kalavarojen kestävä hallinta ja säilyttäminen. Tässä on joitakin keskeisiä tarkoituksia, joita kalastusalueet voivat palvella:

  1. Kalakantojen säilyttäminen: Kalastusalueiden avulla pyritään ylläpitämään terveitä ja kestäviä kalakantoja. Säännellyn kalastuksen avulla voidaan rajoittaa saalismääriä ja -kokoja, määrittää kalastuskausia ja kalastustapoja, jotta kalakannat eivät ylikalastu.
  2. Ympäristönsuojelu: Kalastusalueet voivat sisältää rauhoitettuja tai suojeltuja alueita, joilla kalastustoimintaa rajoitetaan tietyinä aikoina tai kokonaan. Näillä alueilla pyritään suojelemaan herkkiä ekosysteemejä, uhanalaisia lajeja tai lisääntymisalueita.
  3. Kalastuksen hallinta: Kalastusalueet mahdollistavat kalastuksen paremman hallinnan. Niillä voidaan asettaa sääntöjä ja määräyksiä, jotka ohjaavat kalastustoimintaa, esimerkiksi määrittää, millaisia kalastusvälineitä saa käyttää tai millaisia pyyntimenetelmiä saa soveltaa. Tämä auttaa estämään liikakalastusta, säilyttämään ekosysteemien tasapainon ja tukemaan kestävää kalastusta.
  4. Taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat: Kalastusalueet voivat myös edistää kalastukseen liittyvää taloudellista toimintaa ja yhteisöjen hyvinvointia. Ne voivat tarjota työllistymismahdollisuuksia kalastajille, kalastustuotteiden jalostajille ja muille alan toimijoille. Lisäksi ne voivat edistää kulttuuriperintöä, perinteisiä kalastuskäytäntöjä ja paikallisyhteisöjen elinvoimaa.

Kalastusalueiden tarkoitus voi vaihdella alueittain ja niiden määrittely voi perustua paikallisiin olosuhteisiin, tieteelliseen tutkimukseen, lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kestävän kalastuksen edistäminen ja kalavarojen säilyttäminen ovat kuitenkin yleisesti tärkeitä tavoitteita kalastusalueiden taustalla.