Suojelualueet ovat alueita, joita suojellaan tiettyjen arvojen säilyttämiseksi. Näitä arvoja voivat olla esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, maiseman kauneus, kulttuurihistorialliset arvot, virkistysmahdollisuudet tai ympäristön tilan parantaminen. Suojelualueita on eri tasoilla ja niitä voidaan perustaa sekä valtion että yksityisten maanomistajien toimesta.

Suojelualueet voivat olla esimerkiksi kansallispuistoja, luonnonpuistoja, retkeilyalueita, luonnonsuojelualueita, Natura 2000 -alueita tai muita erilaisia suojelukohteita. Näillä alueilla on usein tarkat säännöt ja rajoitukset toiminnasta, jotta alueen suojeluarvot eivät vaarantuisi.

Kalastuksen kannalta suojelualueet voivat olla erityisen tärkeitä, sillä ne voivat tarjota kalakannoille suojaa ja elinympäristöjä. Toisaalta kalastus voi myös olla rajoitettua tai kiellettyä suojelualueilla, mikä voi olla haaste kalastusharrastajille. Onkin tärkeää tarkistaa alueen kalastusmääräykset ennen kalastusreissua, jotta välttyy mahdollisilta rikkomuksilta ja suojelualueen luontoarvojen vaarantamiselta.