Kalastuslupa on asiakirja tai lupa, jonka kalastaja hankkii oikeudekseen kalastaa tietyn alueen vesissä tai tiettyyn kalastusmuotoon. Kalastusluvan tarkoituksena on säännellä ja valvoa kalastustoimintaa, varmistaa kestävää kalastusta sekä suojella kalakantoja ja niiden elinympäristöjä. Lupa voidaan myöntää sekä vapaa-ajan kalastusta että ammattimaisia kalastusta varten.

Kalastusluvat voivat vaihdella alueittain, maakohtaisesti ja jopa paikallisesti. Useimmissa maissa kalastusluvan tarve ja myöntäminen perustuvat lainsäädäntöön ja kalastusviranomaisten määräyksiin. Yleensä kalastusluvat myöntää tai hallinnoi valtion tai alueelliset kalastusviranomaiset.

Kalastuslupia voi olla erilaisia, kuten:

  1. Valtion kalastusluvat: Näitä lupia myöntää yleensä valtion tai maan kalastusviranomainen. Nämä lupatyypit voivat kattaa valtion omistamat vesialueet tai määritellyt kalastusalueet, joilla kalastus on sallittu. Lupatyypit voivat vaihdella vapaa-ajan kalastuksesta ammattikalastukseen, ja niissä voi olla erilaisia ehtoja, kuten rajoituksia saaliskiintiöille, pyyntivälineille ja kalalajeille.
  2. Paikalliset tai alueelliset kalastusluvat: Joissakin tapauksissa paikallisilla tai alueellisilla kalastusyhdistyksillä voi olla oikeus myöntää kalastuslupia omistamilleen vesialueille. Nämä lupatyypit voivat olla rajoitettuja tietyille alueille tai kalastusmuodoille ja niissä voi olla omat ehtonsa ja hintansa.
  3. Kalastusmatkailuluvat: Jotkut kalastusalueet voivat myöntää kalastuslupia erityisesti kalastusmatkailijoille. Nämä lupatyypit voivat sisältää esimerkiksi lyhytaikaisia lupia tai kalastuspaketteja, jotka tarjoavat matkailijoille mahdollisuuden kalastaa tietyllä alueella rajatun ajan.

On tärkeää huomata, että kalastusluvan tarve ja ehdot voivat vaihdella maittain ja alueittain. Kalastusluvan hankkiminen on yleensä kalastajan vastuulla, ja lupaehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa rangaistuksiin, kuten sakkojen tai kalastusoikeuden menettämisen.