Kalastusalueet voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin riippuen niiden sijainnista, ominaisuuksista ja hallinnosta. Tässä on joitakin yleisimpiä kalastusalueiden tyyppejä:

  1. Sisävesikalastusalueet: Nämä ovat kalastusalueita, jotka sijaitsevat makean veden ympäristöissä, kuten järvissä, joissa, lampissa ja tekoaltaissa. Sisävesikalastusalueet voivat olla paikallisia tai alueellisia, ja niillä voi olla omat säännöt ja rajoitukset, jotka koskevat kalastusta kyseisellä alueella.
  2. Rannikkokalastusalueet: Nämä kalastusalueet sijaitsevat rannikkoalueilla, joilla merivesi kohtaa maan. Rannikkokalastusalueet voivat sisältää rannikkovesialueet, saaret ja merialueet, jotka ulottuvat rannikolta tiettyyn etäisyyteen. Näillä alueilla voi olla erityisiä sääntöjä ja rajoituksia, jotka koskevat kalastusta ja meriympäristön suojelua.
  3. Talousvyöhykkeet: Talousvyöhykkeet ovat valtioiden määrittelemiä alueita, jotka ulottuvat rannikolta tiettyyn etäisyyteen merelle. Ne ovat yleensä 12 meripeninkulman (noin 22 kilometriä) leveitä. Talousvyöhykkeillä valtiot harjoittavat omaa kalastus- ja luonnonvarojen hallintaa, ja niillä voi olla omat säännöt ja määräykset kalastustoiminnasta.
  4. Kansainväliset kalastusalueet: Nämä ovat alueita, jotka ulottuvat useiden maiden vesialueille tai jakavat kalakantoja. Kansainväliset kalastusalueet perustuvat yleensä kansainvälisiin sopimuksiin ja kalastussopimuksiin, joilla eri maat sopivat yhteisistä kalastusalueista ja jakavat kalavaroja tiettyjen perusteiden mukaisesti, kuten kiintiöiden, kiintiöjärjestelmien tai allokointiperusteiden avulla.
  5. Suojelualueet: Joissakin tapauksissa kalastusalueet voivat sisältää suojelualueita, joilla kalastustoimintaa rajoitetaan tai kielletään kokonaan. Nämä alueet voivat olla tarkoitettu uhanalaisten lajien suojeluun, ekosysteemien säilyttämiseen tai tieteelliseen tutkimukseen.

On tärkeää huomata, että nämä kalastusalueiden tyypit voivat vaihdella maittain ja alueittain.