Kansainväliset kalastusalueet ovat merellisiä alueita, joilla eri valtiot harjoittavat kalastusta ja joiden kalakantoja ja kalastusta säännöstellään kansainvälisin sopimuksin. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Pohjanmeri, Itämeri, Pohjois-Atlantti, Etelä-Atlantti ja Tyynimeri.

Kalastusalueiden rajat määritellään kansainvälisin sopimuksin ja ne perustuvat usein tieteellisiin tutkimuksiin ja arvioihin kalakantojen tilasta. Näiden alueiden sisällä määrätään kalastusrajoituksia, esimerkiksi pyyntikieltoja tai kiintiöitä, jotka jakavat kalastusoikeuksia eri valtioiden välillä.

Kansainvälisillä kalastusalueilla kalastuksen valvonta ja valvonnan tehokkuus on tärkeää, jotta kalakantojen kestävyyttä voidaan turvata. Kalastuksen valvonta on usein kansainvälistä yhteistyötä ja siihen voi osallistua esimerkiksi valtioiden viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja kansalaisjärjestöjä.