Mitä luvalla ei saa?

Lupa ei ole voimassa seuraavasti: Yli-Heinijärvi, Ali-Heinijärvi, Särkijärvi (Sajaniemen kylä) ja Valkeavesi.

Lohi ja siikapitoisissa virtavesissä, joita yllälueteltujen kylien alueella ovat Rautajoki välillä Keritty-Punelia, Hunsalanjoki (Ollinjoki) Sakarasta Lopen ja Karkkilan rajaan sekä Kaartjoki Kaartlammesta Torhonjärveen, sekä Vantaanjoki latvapuroineen.
(Tarkemmin Hämeen TE-keskus, Kalatalousyksikkö )

Luvan lunastaminen ei tuo mukanaan erityisiä kulkemis-, pysäköinti- eikä veneensäilyttämisoikeuksia, vaan ne luvan lunastajan on itse selvitettävä ja hankittava. Isoimmilla järvillä, kuten Punelialla, Kaartjärvellä, Kerityllä, Kesijärvellä, Loppijärvellä ja Ojajärvellä, on kalastusalueen ja Lopen Kunnan rakentamia vesillelaskupaikkoja (kts. vesistöt).

Muiden järvien vesillelaskupaikoista löydät tietoa luvanmyyntipaikoista tai kalastusalueen isännöitsijältä.

Luvanmyyntipaikoista tai kalastusalueen isännöitsijältä voit tarkistaa myös luvan voimassaoloalueen mikäli et ole siitä varma.