Mitä luvalla saa?

Yhden vuosiluvan lunastamalla voi kalastaa käyttäen neljää vapaa ja viehettä ja onkia perholla tai heittokohoa käyttäen. Lupa mahdollistaa myös kalastuskilpailujen järjestämisen ja kalastuksen ohjattujen tapahtumien yhteydessä.

Luvan lunastaminen oikeuttaa kalastamaan oheiseen karttaan viitaten seuraavien osakaskuntien (kylien) vesialueella; Sauvala, Vähikkälä, Joentaka, Launonen, Lopenkylä, Sajaniemi, Topeno, Teväntö, Pilpala, Hunsala, Salo, Ourajoki, Räyskälä, Vojakkala, Hiivola ja Kytöjärvi.

Vedet sijaitsevat pääosin Lopen kunnassa.