Topenon vesiosakaskunta ja Ourajoen kalastuskunta

VESISTÖT:

Osakaskunnan hallinnoima vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

Lairo, Torho, Kyynäröinen ,Hankalammet ja Topenonjoki.

LUVAT:

Kalastuslupia osakas- ja kalastuskunnan vesialueille myy:

Lauri Peura Topenontie puh.019-448 477

Risto Sillanpää Rengontie puh. 0400 994 280
LUPAHINNAT 2008:

Kiinteiden pyydysten yksikköhinta on xx€.

Tarkempia hinta-ja sääntötietoja lupien myyjiltä.

YHTEYSTIEDOT:

Hoitokunnan puheenjohtaja:Lauri Peura
Sihteeri: Jorma Nylund

ISTUTUKSET:

Istutusten rahallinen määrä vuositasolla on noin 300€.
Vuonna 2005
Vuonna 2006
Vuonna 2007
Vuonna 2008