Tevännön osakaskunta

VESISTÖT:
Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

Kaakkolampi, Laihua, Sakara, Sinervä, Sikalisto, Teväntö ja Tyrynlampi. Pinta-alaa yhteensä 292 hehtaaria

LUVAT:
Näiltä myyjiltä löydät luvat Tevännön vesialueella kalastamiseen:

Veikko Skogberg – Kalamajantie 1237 – 12750 PILPALA – 019 446 097
Eräloppi Oy Lopen kirkonkylässä myy ainoastaan Ollinjoen vapakalastuslupaa.

LUPAHINNAT:
Kiinteiden pyydysten yksikköhinta on 1,5 €.

Ollinjoen vapakalastuslupa 10 €/vrk ja pyydysmerkkeihin oikeutetuilta 5 €/ vrk, vuosilupa maksaa 60 €.

Tarkempia hinta-ja sääntötietoja lupien myyjiltä ja hoitokunnan puheenjohtajalta.

YHTEYSTIEDOT:
Kalavesien hoito, hallinto -hoitokunnan puheenjohtaja Kimmo Skogberg 0505896878
Venepaikat, vesijätöt -hoitokunnan varapuheenjohtaja Oiva Kivinen 050 5910 922

PÄÄTÖKSIÄ JA TOIMINTAA:
Vuonna 2008 varsinaisessa kokouksessa lakkautettiin Tevännön vesiosakaskunta ( ent. kalastuskunta ). Toimintaa jatketaan Tevännön osakaskunnan nimellä johon yhdistetään vielä tämän vuoden kuluessa Tevännön osakaskunta ( ent. Jakokunta ). Yhteisen osakaskunnan hoitokuntaan valittiin kuusi jäsentä. Yhdistymisellä pyritään vähentämään päällekkäistä hallinnointia ja sitä kautta myös kuluja.

Vuonna 2007 elokuussa teetettiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksellä Sakaran, Laihuan ja Tevännön vedenlaatua koskeva tutkimus. Tarkkailutulokset saa halutessaan lainaksi. Yhteenvetona kerrottakoon, että Sakaran veden laatu on hyvä, Tevännön tyydyttävä ja Laihuan välttävä. Järvet sopivat kuitenkin virkistyskäyttöön hyvin, Sakara jopa erinomaisesti.

Kuhaa ja siikaa istutetaan Sakaraan ja Teväntöön sekä Ollinjokeen Harjusta jos on saatavilla.

Rentouttavia hetkiä kalastuksen parissa toivoo Tevännön osakaskunnan puolesta
Janne Nummela

ISTUTUKSET:
Vuonna 2007 varsinaisessa kokouksessa päätettiin mm. yhdistää Tevännön vesiosakaskunta ja Tevännön osakaskunta. Yhdistämisellä vähennettäisiin hallinnointia ja päällekkäisyyksiä.

Kuhaa ja siikaa istutetaan Sakaraan ja Teväntöön sekä Ollinjokeen taimenta, lisäksi kalastusalueen varoista istutetaan taimenta Kuuslampi – Näkyvä jokiosuudelle.

Vuonna 2006 yleinen kokous pidettiin 26.4.Istutettiin siikaa ja kuhaa Teväntöön ja Sakaraan sekä taimenta Ollinjokeen.

Vuonna 2005 yleinen kokous pidettiin 29.3. ja siellä päätettiin istuttaa siikaa Teväntöön ja Sakaraan sekä taimenta Ollinjokeen. Alue istuttaa myös taimenta ko. jokiosuudelle.