Harjusistutukset Ollinjokeen saavat jatkoa v.2013

Kalastusalue aloitti harjusistutukset Ollinjokeen syksyllä 2012 lisätäkseen jokijakson kiinnostavuutta onkijoiden keskuudessa.

Yksikesäisiä, keskim. 11,5 senttisiä poikasia laskettiin jokeen kaikkiaan 2.150 kpl. Istutus tehtiin käyttäen Puruveden kantaa.

Mikäli harjus menestyy jokijaksolla, saavuttavat ensimmäiset harjukset lajikohtaisen alamitan (30 cm) 4-5 vuoden kuluttua. Kalastusalue pyytää toimittamaan kaikki harjuksia koskevat havainnot isännöitsijälle.

Istutukset jatkuvat myös vuonna 2013.

Vastaa