Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2015

Kalatien rakentaminen Punelia-järven luusuaan varmistui

22.04 2015 pidetyssä neuvotteluissa saatettiin alulle Jokilanjokeen rakennevan Punelia-järven padon ohittavan kalatien rakennusvaihe. Rakennustyön urakoitsijan etsintä ja kilpaillutus tapahtuvat kuluvan vuoden syksyllä ja varsinainen rakentaminen v. 2016 aikana. Nykyinen pato jää paikalleen. Sen eteläpuoliseen reunaan tulee rullarata veneiden siirtoa varten. Pohjoispuolelle rakennetaan 9,2 metriä pitkä pohjapato, jonka päällä on puinen kulkusilta, kivetty tulvauoma sekä noin 3 metriä leveä kalatie. Kalatie muodostuu n. 10 metriä pitkästä ja 5 % kaltevuuteen rakennettavasta kivetystä uomasta, jossa on kolme kynnystä: pohjapadon aukko, sekä kaksi kivikynnystä. Samaan kokonaisuuteen rakennetaan myös betoninen luiska veneiden laskua varten.. Rahoituksesta pääosa tulee Helsingin Vesi Oy:ltä sekä Lopen Kunnalta. Muita osallistujia ovat paikalliset osakaskunnat ja jakokunnat, sekä Kalastusalue. Lisäksi rahoitusta on luvassa myös Ely-keskuksen sekä vesikunnostusten-, että kalatalousyksiköiltä. Valmistuttuaan kalatie mahdollistaa kalojen esteettömän liikkeen Karkkilan Pyhäjärveltä aina Kerittyjärveen saakka.