Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2015

Lopen Kalastusalueen hankkeista vuonna 2015

Uusi kuhan alamitta, 40 cm, on tullut voimaan kalastusalueen kaikilla vesialueilla. Päätöksestä on ilmoitettu paitsi näiden sivujen uutisosiossa, myös Virallisessa lehdessä ja Lopen Lehdessä julkaistussa maksetussa ilmoituksessa sekä Lopen Lehden ja Riihimäen Viikkouutisten julkaisemissa lehtijutuissa.
Alkaneena vuonna kalastusalue jatkaa virtavesiensä kartoittamista sekä sähkökoekalastuksia. Tavoitteena on löytää ja suunnitella kohteet, joiden kalataloudellinen kunnostus olisi tarpeellista. Vaikka puro- ja jokireitit latvavesillä eivät juurikaan sovellu kalastuskohteiksi, on niillä paikallisille kalakannoille suuri merkitys hautomoina ja ”lastenkamareina”. Sopivien kohteiden kunnostus jatkuu sitten esim. purojen ennallistamisena, kutusoraikkojen perustamisena ja hoitona ja myös kalojen liikkumista estävien rakenteiden purkamisena.
Kuhien ja siikojen suomunäytteiden kerääminen jatkuu. Katso kotisivuilta käyttö- ja hoitosuunnitelman asiaa koskeva osio. Päättyneenä vuonna näytteitä saatiin jotakuinkin riittävästi vain Ojajärven siikakannasta. Näytteiden säilyttämiseen on jaossa paperisia ”pusseja” Eräloppi Oy:ssä.
Maahan on saatu uusi kansallinen rapustrategia (kts. http://www.hare.vn.fi/upload/Julkaisut/17300/4892_Kansallinen_rapustrategia_2013-2022.pdf ), joten voimme nyt siirtyä paikallistasolle ja laadituttaa tänä vuonna kalastusalueelle oman raputaloudellisen suunnitelman. Kaikenlaiset tilastot, havainnot (myös negatiiviset) ja rapuhistoriatiedot otetaan mielihyvin vastaan. Yhteydenotto isännöitsijään puh. 045 279 76 60.
Alueen kalastuksenvalvojana toimii edelleen Veijo Peura ja hänen kanssaan voivat osakakunnat sopia yhteisestä valvontakierroksesta puh. 040 574 02 43. Myös Vantaajoen yläjuoksun viimevuonna alkanut valvonta jatkuu.
Järvien kalaston laadun ja määrän selvittämiseksi tehdään koeverkkokalastuksia Kaartjärvellä, Valajärvellä ja Kesijärvellä.