Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2014

Virkistyskalastusluvan tuotolla tehdyt kalanpoikasistutukset 2014

Vuonna 2013 tuotti kalastusalueen virkistyskalastuslupa nettotuloja 3.500 €. Luvan suosio on ollut vuosittain hienoisessa kasvussa. Tänä vuonna lupatuotolla suoritettiin istutuksia kalastusalueen vesiin seur.: Loppijärveen 1.000 €, Ojajärveen 1.000 € ja Kerittyyn 1.000 €. Suunniteltu ja tilattu harjusistutus Ollinjokeen ei toteutunut, koska poikasia ei huonon viljelykesän johdosta saatu.
Lupaehdot ja luvan hinnat vuonna 2015 ovat entiset ja luvan voi lunastaa heti tammikuun alussa entiseen tapaan (vuosilupa 25 €, mobiililupa 5 €/ vrk). Tarkempaa tietoa esim. myyntipaikoista julkaistaan avovesikauden (?) alkaessa…

Kalastusalue nosti kuhan alamittaa 40 cm:iin

Kalastusalueen varsinainen kokous 27.marraskuuta 2014 päätti hallituksen esityksestä ja kalastuslain 35 § vedoten nostaa kuhan alamittaa 40 cm:iin kaikilla kalastusalueen vesialueilla. Perusteluina kalastusalue toteaa mm. ”Alamitan nostolla on tavoitteena vähintään yhden kutukerran turvaaminen. Tämän hetkinen lakisääteinen alamitta 37 cm on kuhan luontaisen lisääntymisen kannalta liian pieni. Ainoastaan kaikista hidaskasvuisimmat kannat tulevat sukukypsiksi 37 cm:n pituisina.” Alarajan nosto tulee voimaan vuoden 2015 alusta ja se merkitsee sitä, että kaikki saaliiksi saadut alle 40 cm pituiset kuhat on laskettava takaisin pyyntiveteen, elävinä tai kuolleina. Kokouspöytäkirja liitteineen on nähtävillä Lopen Kunnanviraston neuvonnassa ajalla 07. – 21.12.2014, sekä otteena Lopen, Tammelan, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen kuntien ilmoitustauluilla. Ote sisältää hallituksen perustelun alamitan nostolle. Päätöksestä julkaistaan lisäksi ilmoitus Lopen Lehdessä 10.12.2014 sekä Virallisessa Lehdessä. lisätietoja isännöitsijältä puh. 0452797660 tai s-postilla helge_joutsi@hotmail.com