Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2013

Harjusistutukset Ollinjokeen saavat jatkoa v.2013

Kalastusalue aloitti harjusistutukset Ollinjokeen syksyllä 2012 lisätäkseen jokijakson kiinnostavuutta onkijoiden keskuudessa.

Yksikesäisiä, keskim. 11,5 senttisiä poikasia laskettiin jokeen kaikkiaan 2.150 kpl. Istutus tehtiin käyttäen Puruveden kantaa.

Mikäli harjus menestyy jokijaksolla, saavuttavat ensimmäiset harjukset lajikohtaisen alamitan (30 cm) 4-5 vuoden kuluttua. Kalastusalue pyytää toimittamaan kaikki harjuksia koskevat havainnot isännöitsijälle.

Istutukset jatkuvat myös vuonna 2013.

Lopen Kalastusalue saa uuden kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman

Voimassaoleva käyttö- ja hoitosuunnitelma on vuodelta 1995.
Uuden laatimiseksi ryhdyttiin toimiin syksyllä 2012 ja varsinainen kokous päätti teettää uuden suunnitelman vuoden 2013 aikana. Tekijäksi valikoitui tarjousten perusteella Hämeen Kalatalouskeskus, jossa päävastuun työstä kantaa kalabiologi (FM) Tomi Ranta sekä avustavana henkilönä iktyonomi Petri Mäkinen.
Suunnitelman laatiminen tulee maksamaan runsaat 7.000 € (alv0). Rahoitukseen on haettu avustusta kalatalouden edistämisvaroista.
Suunnitelmassa kuvataan mahdollisimman tarkasti kalavesien nykytila sekä annetaan käyttö- ja hoitosuositukset n. 5 seuraavan vuoden ajalle. Kalatalous pyritään liittämään yhteen muun vesistön käytön kanssa, jotta siitä muodstuisi käyttökelpoinen työkalu paitsi osakaskunnille, myöskin viranomaisille, järjestöille ja kaikille kuntalaisille.
Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksyttävänä alueen kokouksessa marraskuussa 2013.