Löydä Loppi ja sen kalaisat mahdollisuudet!

Lopen Kalastusalueen viidessä tuhannessa vesihehtaarissa riittää kalamiehelle ja -naiselle tutkimista ja löytämisen riemua. Vedet virtaavat täältä niin Vantaanjoen-, Vanajaveden-, kuin Karjaanjoenkin vesistöihin. Tänne voi samota kuin nousukala, kaikkialta on lyhyt matka.

Alueelta löytyy koko vesiluonnon kirjo. Useita yli tuhannen hehtaarin järvialtaita vetouistelijalle ja lampien helminauhoja jalkavalle virvelimiehelle. Vesien ravinteisuus ja kalasto poikkeaa järvi järveltä. Harjujaksojen välisiltä syviltä ja kristallinkirkkailta vesiltä on usein vain kävelymatka savisamealle kuhavedelle tai reheväkasvuiselle haukijärvelle.

Kalastusalue on koonnut yhden vapakalastusluvan piiriin koko seikkailun: monipuolista virkistyskalastusta ja luontokokemuksia maalla – lähellä kaupunkeja.

Kalastusalue käyttää yhtenäisluvan tuoton vapakalastajien saaliskalojen istutuksiin. Alueemme osakaskunnat ovat aina huolehtineet hyvin niin luonnonkutukantojen kuin istukkaidenkin riittävyydestä.

Kalastajaa palvelemaan olemme rakentaneet yhdessä Lopen kunnan kanssa venerantoja myös vieraskäyttöön. Lupien hankkimisen olemme tehneet niin vaivattomaksi kuin mahdollista. Kuten seuraavilta sivuilta ilmenee, jopa tekstiviesti riittää.

Käy testaamassa laskupaikat mm. Loppijärvellä, Kaartjärvellä, Kerityllä, Kesijärvellä, Punelialla tai Ojajärvellä.

Tervetuloa Kalaan !